โรงเรียนบ้านนาไค้ :: อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://nakai.ac.th/nak Thu, 03 Dec 2020 10:10:17 กิจกรรมจิตศึกษาสำหรับการเตรียมความพร้อมการเรียนของนักเรียน http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=24 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1606965017.jpg

กิจกรรมจิตศึกษาสำหรับการเตรียมความพร้อมการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาไค้

1606965017
กิจกรรมจิตศึกษา http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=23 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1605418148.jpg

โรงเรียนบ้านนาไค้ร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำพาง จัดกิจกรรมจิตศึกษา

1605418148
ยินดีต้อนรับครูทับทิม และครูสุดาวัลย์ http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=22 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1605417243.jpg

โรงเรียนบ้านนาไค้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตอนรับครูย้ายเข้าอีก 2 ท่าน

1605417243
ยินดีต้อนรับ นางสาวพลอยรวี อนุรักษ์ http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=21 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1601611186.jpg

โรงเรียนบ้านนาไค้ยินดีต้อนรับ นางสาวพลอยรวี  อนุรักษ์ ครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ

1601611186
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=20 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1600873722.jpg

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อำเภอปัว และอำเภอเมืองน่าน

1600873722
กิจกรรมค่ายวิชาการ 5 ฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสารทักษะและความรู้ http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=19 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1600797372.jpg

22 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านนาไค้ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 5 ฐาน

1600797372
อบรมโรงเรียนสอนคิดและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=18 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1600797290.jpg

อบรมโรงเรียนสอนคิดและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านนายาง อ.นาหมื่น

1600797290
กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่นครั้งที่ 1 http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=17 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1600652578.jpg

โรงเรียนบ้านนาไค้ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียน จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่นครั้งที่ 1 สสส. เพื่อสงเสริมความอบอุ่นและปรับพื้นฐานให้เกิดความสุขในครัวเรือน

1600652578
ครูบุญชม ต๊ะติ๊บและครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=16 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1600321214.jpg

 ครูบุญชม ต๊ะติ๊บ และครอบครัว ได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน คณะครู โรงเรียนบ้านนาไค้

1600321214
พัฒนาโรงเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=15 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1600139920.jpg

15 ก.ย. ผู้ปกครองนักเรียนระดมกำลัง และอุปกรณ์ช่วยกันพัฒนาบริเวณของโรงเรียนบ้านนาไค้

1600139920