ชื่อ - นามสกุล :นายฐิติ เชียงรินทร์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :084-369015
Email :titi@nakai.ac.th