กิจกกรรมค่าย NAKAI ICT หุ่นยนต์สร้างคนไอที


เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านนาไค้จัดกิจกกรรมค่าย NAKAI ICT หุ่นยนต์สร้างคนไอที ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อสร้างเวทีให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก เพื่อนำไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้ในอนาคต


[post: 11 มกราคม 2565 15:55:12] [view: 154]

โรงเรียนบ้านนาไค้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

บ้านนาไค้ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

โทรศัพท์: 084-369-0155

อีเมล: admin@nakai.ac.th

Bannakai School

Bannakai Moo.5 Tambon BuaYai,Na Noi,

Nan Primary Education Service Area Office 1

Nan, Thailand 55150

Telephone: 084-369-0155

E-mail: admin@nakai.ac.th

Copyright © 2023 BANNAKAI SCHOOL, All rights reserved.