ข้อมูลทั่วไป


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1055250139
รหัส Smis 8 หลัก :   55010094
รหัส Obec 6 หลัก :   250139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   บ้านนาไค้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Bannakai
ที่อยู่ :   หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาไค้
ตำบล :   บัวใหญ่
อำเภอ :   นาน้อย
จังหวัด :   น่าน
รหัสไปรษณีย์ :   55150
โทรศัพท์ :   0843690155

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   19 ตุลาคม 2484
อีเมล์ :   bannakai138@nakai.ac.th
เว็บไซต์ :   www.nakai.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :   59
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   อบต.บัวใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:    75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:    17 กม.

โรงเรียนบ้านนาไค้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

บ้านนาไค้ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

โทรศัพท์: 084-369-0155

อีเมล: admin@nakai.ac.th

Bannakai School

Bannakai Moo.5 Tambon BuaYai,Na Noi,

Nan Primary Education Service Area Office 1

Nan, Thailand 55150

Telephone: 084-369-0155

E-mail: admin@nakai.ac.th

Copyright © 2022 BANNAKAI SCHOOL, All rights reserved.