กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) Quarter 3


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นำโดยนายฐิติ เชียงรินทร์

โรงเรียนบ้านาไค้ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) Quarter 3

การจัดการเรียนรู้ PBL (Problem beasd Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน ของพี่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

สิ่งสำคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากนักเรียนมีการวางแผนที่ดี กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกแล้ว ผู้ปกครองยังเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความคิดในวง PLC ร่วมกับท่านผู้บริหารและคณะครู

ขอบคุณความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนบ้านนาไค้ในการชมนิทรรศกาลครั้งนี้ค่ะ/ครับ


[post: 13 มกราคม 2565 07:10:39] [view: 169]

โรงเรียนบ้านนาไค้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

บ้านนาไค้ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

โทรศัพท์: 084-369-0155

อีเมล: admin@nakai.ac.th

Bannakai School

Bannakai Moo.5 Tambon BuaYai,Na Noi,

Nan Primary Education Service Area Office 1

Nan, Thailand 55150

Telephone: 084-369-0155

E-mail: admin@nakai.ac.th

Copyright © 2023 BANNAKAI SCHOOL, All rights reserved.