การประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน


วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565เวลา 08..00 – 14.00 น. นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย /ประธานคณะกรรมการทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอนาน้อย ได้เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน โดยได้ส่งผลงานดังต่อไปนี้

ประเภทอำเภอซึ่งประกอบด้วย

1. นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย

2. นายสิทธิชัย ชัยมงคล ปลัดอำเภอนาน้อย

3. นายเดชา แก้วเดช ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาน้อย

4. นายเกรียงไกร สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน้ำตก

5. นางสาววิภารัตน์ จักทร ครูโรงเรียนบ้านนาไค้

ประเภทชุมชนได้ส่งชุมชนตำบลบัวใหญ่เข้าประกวดซึ่งประกอบด้วย

1. นายธีรภัทร ก้อนใหม่ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาไค้

2. ด.ช. อัครวินทร์ รุจิปราชญ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาไค้

3. ด.ญ. ภัทรมน วิชัยโย นักเรียนโรงเรียนนาน้อย

4. ด.ญ. สุกษมา วุฒิ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาราบ

โดยผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด และ รางวัลชนะเลิศชุมชนภูมิภาค TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะเป็นตัวแทนจังหวัดน่านเข้าไปประกวดในระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท***เด็กนาไค้ เก่ง หัวใจแกร่ง ไฉไลกว่าใคร***ขอบคุณทางรร. นำทีมโดยท่านผอ. คณะครูที่ให้กำลังใจเด็กๆในครั้งนี้

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน

 


[post: 6 มีนาคม 2565 17:46:52] [view: 134]

โรงเรียนบ้านนาไค้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

บ้านนาไค้ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

โทรศัพท์: 084-369-0155

อีเมล: admin@nakai.ac.th

Bannakai School

Bannakai Moo.5 Tambon BuaYai,Na Noi,

Nan Primary Education Service Area Office 1

Nan, Thailand 55150

Telephone: 084-369-0155

E-mail: admin@nakai.ac.th

Copyright © 2023 BANNAKAI SCHOOL, All rights reserved.