กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2564


โรงเรียนบ้านนาไค้ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านนนาไค้

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ท้องฟ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ต้นไม้ และ แหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ แหล่งน้ำ


[post: 6 มีนาคม 2565 19:37:16] [view: 140]

โรงเรียนบ้านนาไค้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

บ้านนาไค้ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

โทรศัพท์: 084-369-0155

อีเมล: admin@nakai.ac.th

Bannakai School

Bannakai Moo.5 Tambon BuaYai,Na Noi,

Nan Primary Education Service Area Office 1

Nan, Thailand 55150

Telephone: 084-369-0155

E-mail: admin@nakai.ac.th

Copyright © 2023 BANNAKAI SCHOOL, All rights reserved.